My status

Vítejte na AustraliaExpert Česká republika!   zaregistrovat nebo přihlásit.Nabídka kurzů

Vyhledávání škol

StudyPlanner

Porovnávač cen

Akční nabídky

Knihovna informací


Knihovna informací

Knihovna informací > AE průvodce studijními pobyty > Kurzy v Austrálii

Kurzy v Austrálii

 

Jazykové školy v Austrálii nabízí nepřeberné množství jazykových kurzů. Studovat lze navíc téměř ve všech lokalitách Austrálie. Kurzy nabízejí jak soukromé tak státní vzdělávací instituce. Ať už preferujete menší školu s rodinnou atmosférou, kde majitelé zároveň vyučují, velké řetězce škol nebo jazykové školy, které jsou součástí kampusů státních univerzit, vždy budete mít možnost bohatého výběru.

 

V Austrálii můžete studovat v rámci turistických i studentských víz. Jako držitelé studentského víza si budete muset zvolit kurz, který svou intenzitou odpovídá běžnému dennímu studiu (min. 20 hodin týdně) a je navíc registrován ve vládní databázi CRICOS. Pokud jste se rozhodli studovat v rámci turistického víza, můžete si zvolit jakýkoliv kurz bez ohledu na jeho intenzitu, avšak studovat můžete max. 12 týdnů. Podrobné informace o vízech naleznete v našich sekcích studentská víza a turistická víza.

 

Následující jazykové kurzy patří v Austrálii k těm nejžádanějším:

 

 

Obecná angličtina - General English

Kurz obecné angličtiny se zaměřuje na 4 základní dovednosti: mluvení, poslech, čtení a psaní plus slovní zásoba a gramatika. Kurz se soustředí na praktické užití angličtiny v běžném životě, plynulost a efektivitu komunikace. 

 

 

Obchodní angličtina - Business English

Kurz obchodní angličtiny je určený profesionálům v oblasti obchodní komunikace. Studenti kurzu si osvojují nezbytné komunikační dovednosti pro užití angličtiny v prostředí obchodních vztahů, při přípravě prezentací, vedení obchodních jednání i písemné obchodní korespondence. 

 

 

Akademická angličtina - English for Academic Purposes (EAP)

Kurz akademické angličtiny se zaměřuje na přípravu studenta pro další studium v angličtině na některé z odborných škol nebo univerzit. Studenti se učí jak být úspěšní ve studijní skupině, kde je komunikačním jazykem pouze angličtina. Studenti také trénují svou schopnost učit se z anglicky psaných studijních materiálů. Učí se jak kriticky hodnotit témata o kterých četli, vyjadřovat svůj názor a to v písemné i ústní podobě.

 

 

BEC (Business English Certificates)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení zkoušky z obchodní angličtiny BEC (Business English Certificate). BEC je mezinárodně uznávanou jazykovou zkouškou University of Cambridge. Zkoušku lze podstoupit v jedné ze tří úrovní: Preliminary, Vantage nebo Higher Level. Originální název kurzu vždy obsahuje informaci, na kterou z těchto úrovní budete v rámci studia připravováni.

 

 

PET (Preliminary English Test)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení jazykové zkoušky PET (Preliminary English Test). PET je mezinárodně uznávanou zkouškou University of Cambridge. Samotná zkouška obvykle následuje ihned po ukončení přípravného kurzu. PET je druhou nejnižší úrovní cambridgeské zkoušky hned po základní KET (Key English Test). 

 

 

FCE (First Certificate in English)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení jazykové zkoušky FCE (First Certificate in English). FCE je mezinárodně uznávanou zkouškou University of Cambridge. Samotná zkouška obvykle následuje ihned po ukončení přípravného kurzu a její platnost není časově omezená. FCE je vůbec nejčastěji podstupovanou jazykovou zkouškou. Na žebříčku obtížnosti se FCE nachází výše než PET a níže než CAE.

 

 

CAE (Certificate in Advanced English)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení náročné jazykové zkoušky CAE (Certificate in Advanced English). CAE je mezinárodně uznávanou zkouškou University of Cambridge. Samotná zkouška obvykle následuje ihned po ukončení přípravného kurzu a její platnost není časově omezená. Na žebříčku obtížnosti se CAE nachází výše než FCE a níže než neobtížnější zkouška CPE.

 

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení nejnáročnější jazykové zkoušky CPE (Certificate of Proficiency in English). CPE je mezinárodně uznávanou zkouškou University of Cambridge. Samotná zkouška obvykle následuje ihned po ukončení přípravného kurzu a její platnost není časově omezená. CPE je vůbec nejnáročnější ze všech cambridgeských zkoušek, následována druhou nejobtížnější CAE.

 

 

IELTS (International English Language Testing System)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení mezinárodně uznávané testu IELTS. Samotný test může student podstoupit v jednom z certifikovaných IELTS test center. Samotná zkouška tedy není součástí kurzu pokud výslovně není uvedeno jinak. Výsledky zkoušky IELTS jsou všeobecně uznávané vzdělávacími institucemi po celém světě jako doklad jazykové způsobilosti ke studiu v angličtině. Platnost výsledků testu je omezena na 2 roky od jeho podstoupení.

 

 

TOEIC (Test of English for Internal Communication)

Účelem tohoto kurzu je příprava k podstoupení mezinárodně uznávané zkoušky TOEIC. Zkouška testuje schopnost užití angličtiny v obchodní sféře. Je tedy vhodná pro ty, kteří používají angličtinu zejména ve svém pracovním prostředí. Pro mnohé nadnárodní společnosti je TOEIC nástrojem politiky řízení lidských zdrojů. Výsledky TOEIC zohledňují zejména při přijímání nových zaměstnanců.

 

 

PTE (Pearson Test of English)

Kurz PTE je určen studentům, kteří se chtějí připravit na zkoušku PTE (Pearson Test of English). Výsledky testu PTE jsou uznávány mnoha univerzitami a jinými vzdělávacími institucemi při přijímacím řízení.

 

 

TKT (Teacher Knowledge Test)

Kurz Cambridge TKT je určen budoucím učitelům angličtiny, kteří nemají angličtinu jako svůj rodný jazyk. U zájemců se předpokládá, že mají malé nebo žádné předchozí zkušenosti s vyučováním angličtiny.

 

 

TECSOL (Teaching English to Child Speakers of Other Languages)

Kurzy TECSOL jsou určeny budoucím učitelům angličtiny pro děti nebo těm, kteří již určité zkušenosti s vyučováním dětí mají, ale potřebují pro tuto profesi získat formální kvalifikaci.

 

 

TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages)

Kurz je určen zájemcům bez předchozích zkušeností s vyučováním, kteří chtějí vykonávat povolání učitele angličtiny jako svou profesi. Kurz je rovněž vhodný pro zájemce, kteří již určitou zkušenost jako učitelé angličtiny mají, ale potřebují získat formální kvalifikaci.

 

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL test hodnotí u zahraničních studentů schopnost užívat angličtinu v akademickém prostředí. Výsledek testu TOEFL slouží jako kritérium pro přijetí na mnoha univerzitách v anglicky hovořících zemích. Výsledné skóre testu je platné po dobu dvou let.

AustraliaExpert portál

O portálu AustraliaExpert

StudyPlanner - plánovač studia

PriceTotal! - porovnávač cen kurzů

Jak vyhledávat kurzy a školy

Uživatelský účet AustraliaExpert

AE asistenční služby

Služby a výhody pro klienty

Kontakty v ČR a Austrálii

Studium v Austrálii v 5ti krocích

Ubytování v Sydney - vybavené byty

Zajišťování turistických víz

Vyžádání kalkulace studia na míru

AE průvodce studijními pobyty

Proč studovat v Austrálii

Kurzy v Austrálii

Australské lokality

Studentské vízum do Austrálie

Turistické vízum do Austrálie

Práce v Austrálii

Ubytování v Austrálii

Zdravotní pojištění OSHC

Letenky do Austrálie - časté dotazy

Zajímavé blogy z Austrálie

Jak sestavit plán svého studia?

© 1995-2012 CZEKO Group, s.r.o.
Education & Travel Connections. Všechna práva vyhrazena.

Podmínky užívání

Ochrana osobních údajů

Pravidla pro registrované uživatele