My status

Vítejte na AustraliaExpert Česká republika!   zaregistrovat nebo přihlásit.Nabídka kurzů

Vyhledávání škol

StudyPlanner

Porovnávač cen

Akční nabídky

Knihovna informací


Knihovna informací

Knihovna informací > AustraliaExpert portál > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

 

INTERNETOVÝ PORTÁL AUSTRALIAEXPERT.CZ (DÁLE JEN PORTÁL) JE PROVOZOVÁN SPOLEČNOSTÍ CZEKO GROUP, S.R.O. - IČ: 64048951 (DÁLE JEN PROVOZOVATEL). UŽIVATELEM SE ROZUMÍ KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK PORTÁLU (DÁLE JEN UŽIVATEL). PROVOZOVATEL JE ŘÁDNĚ REGISTROVÁN ÚŘADEM PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ POD REGISTRAČNÍM ČÍSLEM 00037627 A PŘI PROVOZU PORTÁLU A NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI UŽIVATELŮ SE ŘÍDÍ ZÁKONEM Č. 101/2000 SB., O CHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ.

 

 

Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci provozu tohoto portálu, se svolením uživatele, evidovat a archivovat údaje poskytnuté uživatelem.

 

 

1. Údaje poskytnuté uživatelem provozovatel zpracovává pouze za účelem evidence, usnadnění komunikace s uživatelem, zajištění umožnění vstupu uživatele do cizí země, zprostředkování požadovaných služeb, realizaci obchodního vztahu a zasílání informací o poskytovaných službách.

 

 

2. Poskytnutím požadovaných údajů dává uživatel souhlas s jejich zpracováním. Pokud uživatel neposkytne požadované údaje, nemá možnost využít všech funkcí nabízených na portálu a využít zprostředkovatelských a jiných služeb provozovatele.

 

 

3. Poskytnuté údaje provozovatel považuje za důvěrné a používá je pouze k účelům, ke kterým byly poskytnuty, tj. i pro účely vědomě zvolené uživatelem. Pokud si uživatel nepřeje, aby provozovatel dále uchovával jím poskytnutá osobní data ve své databázi, zašle svou žádost o vymazání emailem na adresu privacy@australiaexpert.cz.

 

 

4. Údaje poskytnuté uživatelem portálu mohou být poskytnuty vzdělávacím institucím, a dalším poskytovatelům služeb a dalším stranám do zahraničí, pokud je zde souvislost s požadavkem, žádostí o přijetí ke studiu či rezervací uživatele. Všechny tyto instituce, poskytovatelé služeb a další subjekty jsou vázáni podmínkou, že osobní údaje uživatele nebudou poskytovat dalším nezúčastněným stranám a použijí je jen v souvislosti s poskytovanou službou, kvůli které tyto údaje obdrželi.

 

 

5. Údaje uživatelů provozovatel zpracovává jak automatizovaně, tak ručně, prostředky k tomu určenými. Fyzické úložiště údajů se nachází v České republice.

 

 

6. Při zpracování údajů poskytnutých uživatelem vychází provozovatel z předpokladu, že údaje poskytnuté uživatelem jsou přesné a pravdivé. Uživatelé nesou odpovědnost za jejich přesnost a pravdivost. Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat údaje i na základě informace od třetích stran.

 

 

7. Provozovatel se zavazuje přijmout taková bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k datům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Provozovatel zajišťuje bezpečnost souborů s uloženými údaji využitím kombinace opatření - personální, organizační, administrativní, technické/fyzické (objektové), počítačové a komunikační bezpečnosti.

 

 

8. Uživatel má právo přístupu k přehledu osobních údajů o něm zpracovávaných. Jednou ročně může požádat o bezplatné zaslání aktuálního přehledu svých osobních údajů.

 

 

9. V případě, že se portál nebo společnost provozovatele stane předmětem prodeje, dochází k převodu databází včetně osobních údajů uživatelů. Případný nabyvatel bude vázán stejnými podmínkami zde uvedenými. V případě, že si uživatel nepřeje nadále uchovat svá osobní data v databázi, nechť zašle email požadující vymazání jeho osobních údajů na adresu: privacy@australiaexpert.cz.

 

 

10. Provozovatel si dovoluje apelovat na registrované uživatele, aby se při opuštění portálu vždy řádně odhlásili ze svého uživatelského účtu a aby zacházeli s maximální opatrností se svými přístupovými údaji k uživatelskému účtu.

 

 

11. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit tato pravidla. V případě změny pravidel jsou uživatelé o této změně informováni přímo na stránkách portálu AustraliaExpert.CZ.

 

 

 

 

AustraliaExpert portál

O portálu AustraliaExpert

StudyPlanner - plánovač studia

PriceTotal! - porovnávač cen kurzů

Jak vyhledávat kurzy a školy

Uživatelský účet AustraliaExpert

AE asistenční služby

Služby a výhody pro klienty

Kontakty v ČR a Austrálii

Studium v Austrálii v 5ti krocích

Ubytování v Sydney - vybavené byty

Zajišťování turistických víz

Vyžádání kalkulace studia na míru

AE průvodce studijními pobyty

Proč studovat v Austrálii

Kurzy v Austrálii

Australské lokality

Studentské vízum do Austrálie

Turistické vízum do Austrálie

Práce v Austrálii

Ubytování v Austrálii

Zdravotní pojištění OSHC

Letenky do Austrálie - časté dotazy

Zajímavé blogy z Austrálie

Jak sestavit plán svého studia?

© 1995-2012 CZEKO Group, s.r.o.
Education & Travel Connections. Všechna práva vyhrazena.

Podmínky užívání

Ochrana osobních údajů

Pravidla pro registrované uživatele