K datu 30.6.2018 ukončila svou činnost vízová sekce Australské ambasády ve Vídni, která byla zodpovědná za vyřizování žádostí o studentská víza občanů České republiky, Slovenské republiky a několika dalších středoevropských států. Nově agendu převzala Australská ambasáda v Berlíně, kde doposud byly vyřizovány žádosti zejména občanů Německa a Švýcarska. Vzhledem k tomu, že převzetí této zodpovědnosti bude pro úřad představovat navýšení administrativní zátěže, je třeba počítat s delšími čekacími lhůtami, nejčastěji v rozmezí 4-6 týdnů od okamžiku podání. Všem klientům doporučujeme tedy podávat žádosti s předstihem alespoň 3 měsíců před datem plánovaného odletu. O aktuálních čekacích lhůtách se prosím informujte na naší bezplatné klientské lince.