Již půl roku platí pro občany ČR možnost vycestovat do Austrálie nejen na nejčastěji využívaná studentská víza s pracovním povolením, ale také v rámci Work and Holiday. O tomto vízu se mluvilo již dobrých 10 let a proto jeho zavedení budilo značnou pozornost a pochopitelně také očekávání. Vízum totiž není podmíněné studiem během pobytu.

Zkušenosti ale ukazují, že nastavení podmínek pro žadatele je natolik striktní, že se pro většinu zájemců svými podmínkami stává nedosažitelné. Vedle absolvovaného vysokoškolského vzdělání (anebo aktuálně alespoň dvou odstudovaných let na VŠ) je zde požadavek zejména na doložení znalostí anglického jazyka formou zkoušky Cambridge CAE nebo IELTS a právě požadavky na jazykovou zkoušku v praxi představují největší problém. Cílem většiny zájemců o pobyt v Austrálii je kromě jiného také zlepšení jazykových znalostí. U tohoto víza se však jazykové znalosti na velmi dobré úrovni již předpokládají při podávání žádosti.

Jistou nevýhodu představuje také skutečnost, že držitelé Work and Holiday víz jsou v Austrálii registrováni daňovým úřadem jako „neresidenti pro daňové účely“. Jejich daňové zatížení je tak citelně vyšší než v případě držitelů studentských víz s pobytem nad 6 měsíců, kteří jsou evidováni jako „residenti pro daňové účely“. Prozatím tak i nadále zůstává obecně nejdostupnější a nejvyužívanější variantou pobyt v rámci studentských víz s pracovním povolením.

Program Work and Holiday by měl být pro občany ČR v budoucnu revidován, ale zatím nelze odhadnout zda podmínky budou upraveny.