Odborné studium v Austrálii

 

Tzv. „Vocational and Education Training – VET“, často nazývané jednoduše VET kurzy nebo také odborné kurzy můžete v Austrálii studovat v mnoha oborech. Na těchto kurzech se již předpokládá, že máte dostatečně jazykové znalosti. Nestudujete tedy již angličtinu jako takovou, ale určitý obor v angličtině. Mnoho z Vás si volístudium v Austrálii v oboru, který jste v ČR již studovali. Studovat vybraný obor v angličtině Vám zásadním způsobem rozšíří slovní zásobu ve Vašem oboru a i toto samo o sobě představuje velkou přidanou hodnotu.

Studium v Austrálii

Jaké zaměření kurzu si mohu zvolit?

Rozmanitost kurzů je opravdu veliká, nejvíce přihlášek však směřuje na tyto obory: Management, Marketing, HR, Information Technology nebo Tourism. Velké oblibě se těší např. také obory zaměřené na Fitness. Důležité: při posuzování žádosti o víza ambasáda sleduje také relevanci zvoleného oboru k oboru Vašeho dosaženého vzdělání a nebo pracovní historii. Pokud jste např. inženýrem ekonomie s praxí v bankovním sektoru a zvolíte pro sebe odborný kurz se zaměřením na Fitness, je zde významné riziko, že žádost o víza nebude úspěšná.

Odborné studium v Austrláii

Jakou délku odborného kurzu mohu zvolit?

Nejkratší kurzy bývají na 3 měsíce. Lze ale zvolit i délku na 2-3 roky.

Důležité: odborné studium lze platit vždy ve splátkách po 3 měsících. Ať už tedy zvolíte na počátku studium v délce pouze 3 měsíců nebo třeba dvouleté, v obou případech na počátku uhradíte pouze první 3 měsíce studia. Délka udělených víz potom odpovídá celkové předpokládané délce studia, nikoliv pouze předplacené části. Pokud tedy plánujete pobyt v Austrálii spíše dlouhodobý, je vhodnější zvolit delší variantu studia a tím si zajistit dopředu delší vízum. Vyhnete se tak nutnosti v průběhu pobytu vízum prodlužovat podáváním nové žádosti a placení dalšího vízového poplatku.

Jak časově náročné bývá odborné studium?

Velmi často lze volit i takové odborné školy, kde je rozvrh sestaven tak, že zasahuje pouze do 2-3 dní v týdnu. Díky tomu zbývá dostatek času na legální práci i volnočasové aktivity.

Kdy jsou nástupní termíny do odborných kurzů?

Zde záleží na nabídce konkrétní odborné školy. Do odborných kurzů obvykle nelze nastupit kterékoliv pondělí jako je tomu u většiny jazykových kurzů, nicméně typicky škola nabízí 8-12 nástupních termínů do roka. Nebývá tedy vetší problém nalézt vhodný nástupní termín, který by Vám vyhovoval.

Jakou úroveň angličtiny odborné školy požadují?

I toto záleží na požadavcích konkrétních odborné školy. Školy často uvádí požadavek na dosažení určitého skóre mezinárodní zkoušky IELTS, případně zkoušky Cambridge CAE. V drtivé většině případů však budete přijati i bez této zkoušky. Je třeba v rámci přihlášky pouze vyplnit školní online jazykový test a doložit tak svou jazykovou úroveň tímto alternativním způsobem. Důležité: určitě nemá smysl hlásit se na odborné studium pokud nemáte pokročilou angličtinu. Ikdyž byste prošli online jazykovým testem, studium pro Vás přímo na místě bude díky nedostatečné jazykové výbavě velmi obtížné nebo dokonce nemožné.

Jak lidé sestavují svůj dlouhodobý studijní plán nejčastěji? 

Pravě protože většina klientů potřebuje v první fázi především pracovat na své angličtině, volí přibližně 80% všech klientů pro úvodní část svého pobytu jazykové studium typicky na půl roku. Teprve po absolvování jazykového kurzu pobyt přímo v Austrálii případně prodlužují a pro své další studium volí již některý z výše uvedených odborných kurzů.

Nejtypičtější studijní plán u dlouhodobého pobytu pak vypadá následovně: studium angličtiny v délce 6 měsíců a následné prodloužení pobytu přímo v Austrálii s výběrem odborného studia v délce trvání 2 roky. Celkový pobyt se tak velmi často přibližuje době 3 let.

Co jsou studijní balíčky?

Pokud máte již pokročilou znalost anglického jazyka a jste přesvědčeni o tom, že půlroční (případně delší) jazykové studium pro Vás potřebné není, avšak necítíte se ani na přímý vstup do odborného kurzu, můžete zvolit tzv. „balíček“, kdy ve svém studijní plánu hned od počátku zakomponujete kratší jazykový kurz v délce např. 4-8 týdnů na úvod a následně odborný kurz. V takovém případě podáváte před podáním žádosti o víza přihlášky již na obě školy a délka víza je udělena tak, aby pokryla dobu potřebnou pro úvodní jazykové studium i odborné studium v Austrálii. Takto udělená víza mají tedy často délku i 3 roky dopředu. Uhradit v takovém případě dopředu stačí pouze krátké úvodní jazykové studium a první 3 měsíce odborného studia s tím, že zbylou část odborného kurzu si platíte až na místě v průběhu pobytu.