Pravidla pro registrované uživatele

Provedením bezplatné online registrace na portále AustraliaExpert.CZ si mohou uživatelé založit uživatelský účet “Můj AustraliaExpert”. Platný uživatelský účet umožňuje uživateli přístup k dalším on-line nástrojům a službám, které jsou exkluzivně k dispozici pouze registrovaným uživatelům.

Uživatelé získají přístup zejména k nástroji StudyPlanner. Tento nástroj pro tvorbu studijních plánů umožní registrovanému uživateli navrhovat své studijní plány a vytvářet přesné nákladové kalkulace studia na vybraných školách v Austrálii. Uživatelé mohou vytvářet neomezené množství studijních plánů a tyto si ukládat v prostředí svého uživatelského účtu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístup nebo zneplatnit uživatelský účet v případě, že uživatel svůj účet aktivně nevyužívá a od posledního přihlášení uběhlo více než 18 měsíců. Uživatel si dále vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv uživatelský účet bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení, pokud by chování uživatele bylo v rozporu s platnými zákony nebo podmínkami užívání tohoto portálu. Pokud si uživatel přeje zrušit svůj uživatelský účet, může tak učinit zasláním písemné žádosti o zrušení uživatelského účtu na emailovou adresu: cr@australiaexpert.cz.

Konzultanti AustraliaExpert poskytují komplexní asistenční služby všem uživatelům se zájmem vycestovat do Austrálie na studijní pobyt a úmyslem k tomuto využít agenturních služeb AustraliaExpert poskytovaných společností CZEKO GROUP, s.r.o. Bezplatné asistenční služby zahrnují mimo jiné také pomoc a podporu při sestavování vhodného studijního plánu. Na přání uživatele tak mohou konzultanti AustraliaExpert vstupovat do prostředí registrovaného uživatele, upravovat již vytvořené studijní plány nebo vytvářet zcela nové návrhy studijních plánů.

Registrovaní uživatelé starší 18 let, kteří se rozhodli již pro konkrétní studijní plán, mohou využít on-line formulář pro elektronické odeslání žádosti o přijetí ke studiu. Tento formulář je součástí každého uživatelského účtu. Uživatel je odpovědný za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých údajů ve formuláři. V rámci asistenčních služeb AustraliaExpert bude následně žádost o přijetí ke studiu předána příslušné vzdělávací instituci v Austrálii.

Podrobné informace o asistenční službách AustraliaExpert:

komplexní zajištění studijně-pracovního pobytu v Austrálii s AustraliaExpert ČR
bezplatná podpora studentského centra AustraliaExpert v Austrálii během celého pobytu

Informace poskytnuté uživatelem jsou považovány za soukromé a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č.: 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, podmínkami užívání a pravidly ochrany osobních údajů tohoto portálu.

Odeslání žádosti o přijetí ke studiu uživatelem není závazné, je však chápáno jako projev vážného zájmu o studium na vybrané vzdělávací instituci. Schválení žádosti o přijetí je výhradně v kompetenci příslušné vzdělávací instituce. AustraliaExpert zajistí v rámci svých asistenčních služeb veškerou komunikaci při zajištění vybraného studijního programu.