Víza do austrálie

Proč žádat o studentská víza s AustraliaExpert?

Jsme nejdéle působící agenturou s výhradní specializací na Austrálii v České republice. Zakladatel agentury Honza Khynych nepřenechal konzultace jen kolegům, ale sám aktivně konzultuje v Praze, kde se dělí s klienty o více než 20 let zkušeností získaných přípravou tisíců

⇒ Na osobních konzultacích se budeme snažit co nejvíce dozvědět o Vaší situaci, osobních okolnostech i cílech v Austrálii, abychom Vám doporučili nejvhodnější postup. Určitě od nás nečekejte univerzální seznam podkladů a vzor motivačního dopisu podle kterého si sestavíte ten svůj. Univerzální seznam podkladů pro žádost neexistuje a je potřeba jej sestavit individuálně pro každého klienta. Osobní dopis píšeme s Vámi a na míru Vaší situaci.

⇒ Práci necháváte na nás. Žádost za Vás připravujeme, zadáváme a podáváme, abychom Vám vše maximálně usnadnili.

⇒ Veškeré služby spojené s vyřízením Vašeho víza jsou bezplatné a nejsou z naší strany účtovány žádné agenturní poplatky.

FAQ – nejčastější otázky ke studentským vízum

Kdo může požádat o studentská víza?

O studentské vízum může požádat kdokoliv, kdo plánuje v Austrálii studovat denní studium rozsahu min. 20 hodin týdně bez ohledu na svůj věk nebo své občanství.

Jaký kurz si můžete pro své studium zvolit?

O studentské vízum lze zažádat, pokud jste se přihlásili na kurz denního studia a toto studium ještě před podáním žádosti o vízum řádně uhradili. Denním studiem se rozumí studium s min. 20ti kontaktními hodinami týdně. Kurz navíc musí být schválen a registrován ve vládní databázi CRICOS. Zahraniční studenti mohou být přijímáni pouze do kurzů s registrací CRICOS.

Je součástí studentského víza pracovní povolení?

Jedna z velkých předností studentského víza je legální pracovní povolení, které je součástí Vašeho studentského víza. Pracovní povolení umožňuje držitelům víza pracovat na poloviční úvazek (max. 20 hodin týdně, resp. 40 hodin za 14 dní) během týdnů kdy probíhá výuka a neomezeně v době prázdnin.

Od kdy platí studentské vízum a kdy je možné začít pracovat?

Studentské vízum platí od okamžiku jeho udělení. Vízum však nemůže být uděleno s větším předstihem než 4 měsíce před plánovaným zahájením studia. Teoreticky tedy v rámci studentského víza můžete odcestovat do Austrálie již 4 měsíce před začátkem kurzu. Legálně pracovat však nesmíte dříve než si vyřídíte daňové identifikační číslo na místním finančním úřadě a to je možné nejdříve první den po zahájení Vašeho studia.

Je možné v Austrálii v rámci studentského víza podnikat?

Ano, toto je možné. V naší kanceláři v Austrálii Vám rádi poradíme jak začít a jak si požádan o ABN (Australian Business Numer). Podnikat můžete jako “Sole Trader”, což je obdoba našeho OSVČ.

Do kdy platí studentské vízum?

Studentské vízum platí vždy ještě 1 měsíc po ukončení studia. Pokud Váš kurz končí např. 15. března, Vaše vízum bude platit do 15. dubna. Do té doby je třeba opustit Austrálii nebo si požádat o další vízum. Uvedené platí, pokud je Vaše studium kratší než 1 rok. V případě studijních plánů přesahujících 1 rok jsou k vízu navíc udělovány 2 měsíce prázdnin po ukončení studia. Kancelář AustraliaExpert v Austrálii Vám ráda pomůže se zajištěním návazného studia a nového víza, abyste mohli svůj pobyt přímo na místě prodloužit.

Je třeba podstupovat lékařskou prohlídku?

Česká republika je na seznamu zemí, které představují nízké zdravotní riziko s minimálním výskytem nakažlivých chorob jako je tuberkulóza apod. Proto není v případě občanů České republiky tato prohlídka běžně vyžadována.

Co jsou partnerská studentská víza?

V rámci jednoho studentského víza s Vámi jako hlavním žadatelem může vycestovat také manžel/manželka nebo partner/partnerka a případně také vlastní nebo soudem do péče svěřené děti mladší 18ti let. Hlavní žadatel i o statní žadatelé jsou součástí jedné žádosti o vízum. Hlavní žadatel musí splnit kromě jiného základní podmínku studentského víza a tou je studium denního studia v Austrálii po celou dobu pobytu. Partner studovat nemusí (ale může, avšak max. 3 měsíce během pobytu). Výhodou je, že hlavní žadatel i partner mohou během celého pobytu legálně pracovat (max. 20 hodin týdně). V případě neoddaných párů je třeba při podání žádosti o vízum prokázat, že Váš vztah naplňuje definici tzv. “de facto relationship”, tedy že společně sdílíte domácnost po dobu min. 1 roku a máte společné finanční závazky. Přesné informace Vám rádi poskytnete na osobní konzultaci.

Je nutné v rámci partnerských víz cestovat společně?

Hlavní žadatel musí přicestovat do Austrálie jako první, partner může přicestovat s hlavním žadatelem nebo kdykoliv později. V průběhu pobytu mohou již cestovat do/z Austrálie v rámci platnosti víza nezávisle na sobě.

Mohu mít prázdniny mezi kurzy?

Pokud si vyberete pro své studium více než 1 kurz, např. pokud si zvolíte dva různé kurzy angličtiny, můžete mít mezi těmito kurzy prázdniny. Australská legislativa stanovila max. délku těchto prázdnin na 2 měsíce. Je třeba ale vzít v úvahu, že účelem takovýchto prázdnin je vyřešit případnou špatnou návaznost mezi dvěma kurzy. Při plánování svého studia se vždy snažte, aby prázdniny byly v minimální nutné délce. Praxe ukazuje, že účelové plánování prázdnin a jejich nadužívání může mít negativní vliv na posuzování žádosti o studentské vízum. Obecně jako bezproblémové se potvrzují prázdniny v délce do 5ti týdnů mezi kurzy.

Jak se o studentské vízum žádá?

Poté, co jsme společně finalizovali proces přihlášky ke studiu a uhradili studium do Austrálie, škola nám zašle tzv. CoE formulář (potvrzení o úhradě studia). S formulářem CoE je následně možné zažádat o studentské vízum.

Žádosti o vízum se sice podávají online včetně veškerých příloh v neskenované podobě, ale procesovány přímo v Austrálii nejsou. Do 30.6.2018 žádosti pro občany České republiky a Slovenské republiky vyřizovala ambasáda ve Vídni. Počínaje 1.7.2018 tuto úlohu převzala ambasáda v Berlíně. Na způsob podání žádosti však tato změna nemá žádný praktický vliv.

Jak dlouho vyřízení studentské víza trvá?

Úřad nemá stanovenou žádnou maximální dobu pro vyřízení konkrétní žádosti. Celosvětově se uvádí jako oficiální standardní procesovací doba 3 týdny. Je to však velmi variabilní. Některá víza jsou udělena již do 1 týdne, jindy společně s klienty čekáme až 6 týdnů. Určitě je tedy vhodné žádosti o studentská víza podávat s větším předstihem, aby po udělení víza zbylo dostatek času na zakoupení letenky a zajištění předodletových příprav.

Jak vypadá studentské vízum?

Udělené vízum nemá fyzickou podobu a nevlepuje se ve formě nálepky do cestovního pasu. Držitelé víza si pouze vytisknou konfirmaci o udělení víza ze svého emailu a tu si vezmou s sebou na cestu. Elektronické vízum má tedy stejný charakter jako např. dnes již běžná elektronická letenka.

Kolik stojí studentské vízum?

Poplatek za projednání žádosti o studentské vízum se neustále mění. Aktuální sazby úřadu Vám samozřejmě rádi sdělíme i na naší bezplatné infolince 800.55.33.55. Služby AustraliaExpert spojené s podáním žádosti o vízum (včetně zastoupení registrovaným imigračním agentem) jsou pro naše klienty zdarma.

Žádosti klientů AustraliaExpert jsou podávány v zastoupení registrovaného migračního agenta. Jaké to má výhody?

Jako jedni z mála podáváme žádosti o víza našich klientů v zastoupení migračního agenta. Migračním agentem je osoba, která je buď australským residentem nebo australským občanem a splňuje podmínky pro registraci Migration Agent Registration Authority (MARA). Mezi nejdůležitější podmínky samozřejmě patří znalost imigračního práva s následnou zkouškou.

Hlavní úlohou imigračního agenta je poskytovat úplné informace o nejrůznějších typech víz a na rozdíl od education agents (běžných studentských agentur) také interpretovat imigrační zákon potenciálním klientům. Zjevnou výhodou pro Vás, jako klienty je, že Vás můžeme legálně zastupovat a řešit jakékoliv problémy ve vztahu k úřadu. Náš kolega a člen teamu AustraliaExpert Jiří Mrkvánek (MARA Number: 0532021) je nejen migračním agentem, ale je současně i členem profesní organizace sdružující migrační agenty – Migration Institute of Australia.